-->
How to obtain Birth & Death Certificate | ಮರಣ -ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು , ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?

How to obtain Birth & Death Certificate | ಮರಣ -ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು , ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಮರಣ -ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು , ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1970 ಮತ್ತು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1969 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.


ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮರಣದ ದಿನಾಂಕ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಮೃತರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾರೆ


ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು 1969


ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು 1969 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ, 1969 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ


ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸ್ಥಳದಂತಹ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.


ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ


ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಮರಣವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೋಡಬಹುದು.


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ವೈಧ್ಯರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಜೈಲರ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಥವಾ ದೇಹವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಚೌಲ್ಟ್ರಿ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್-ಹೌಸ್, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಹೋಟೆಲು, ಬ್ಯಾರಕ್, ಕಳ್ಳಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಆ ಸ್ಥಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.


ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ


ಈ eJanMa ಸೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇ-ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ:

1 ಗ್ರಾಮ (ಪರಿವರ್ತಿತ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪ್ರಭಾರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

2 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

3 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್

1 ನಗರ/ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ ನಿಗಮಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

2 ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

3 ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

4 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು / ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

5 ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

6 ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

7 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ


ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು


ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಸತ್ತವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ - ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ SSLC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಪಡಿತರ ಚೀಟಿ


ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಾವಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.

ಮೃತರ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ (ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಅನಿಲ, ನೀರು, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್)

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕ


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ

1 ) 21 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ

2) ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ನೋಂದಣಿ ರೂ.2

3) ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 31 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ರೂ.5

4) ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ರೂ.10


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮಾನ್ಯತೆ


ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅದರ ವರದಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.


ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಘಟನೆಯ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ಇ-ಜನ್ಮ) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.


ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.


ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.


ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.


ಮೃತರಾದವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೃತರಾದವರ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ

ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ - ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ, ಧರ್ಮ, ಪೋಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾವಿನ ಕಾರಣಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಲ್ಲದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮರಣದ ಕಾರಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್) ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಇ-ಜನ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.


ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ

ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಘೋಷಣಾ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕ 18-07-2022 ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಅನ್ವಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ

ಪೌರತ್ವ ಕಾಯಿದೆ 1955 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ನಿಯಮಗಳು 1956 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.


ಹಂತ 1: ಇ-ಜನ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ (ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ದಾಖಲೆಗಳು)


ಹಂತ 2: ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಜನನ/ಮರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.


ಹಂತ 3: ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಹಂತ 4: ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಹುಡುಕಾಟ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:


ಹಂತ 1: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.


ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು - ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ PHC ಕೇಂದ್ರಗಳು

ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು - ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ R.M.O. ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (CHC) ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ CMC, TMC, TP ಅಥವಾ NAC

ಹಂತ 2: ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ:


ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಕಾರಣ

ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹಂತ 3: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒದಗಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು eJanMa ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ನಮೂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು.


ಹಂತ 4: ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.


ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.


ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


ಜನನ-ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಆಗದಿರುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.


'ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ' ( JMFC ) ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ( A.C. ಕೋರ್ಟ್ ) ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-07-2022ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸತ್ತೋಲೆ ಅನ್ವಯ ದಾವೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ . 

ಈ ಹಿಂದೆ ಜನನ ಅಥವಾ ಮರಣ ವಹಿಯಲ್ಲಿ(ನೋಂದಣಿ) ವಿಳಂಬ (ತಡ) ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಜುಡೀಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದಿತ್ತು . ಅದರೆ , ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು . 


18-07-2022 ನಿಯಮದ ಕಲಮು 30 ಉಪ ಕಲಮು 1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು , ನಿಯಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಣಿ ( ತಿದ್ದುಪಡಿ ) ನಿಯಮ - 2022 ರನ್ವಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.


ನೀವು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು eJanMa ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖಪುಟದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.


ಸಾವಿನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತೋರಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.


ಲೇಖನ: ಮರಿಗೌಡ ಬಾದರದಿನ್ನಿ, ವಕೀಲರು ಕುಷ್ಟಗಿ, Mobile: 9902712955


Author

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article