-->
ಸೆಷನ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿಯುಕ್ತಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಷನ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿಯುಕ್ತಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸೆಷನ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನಿಯುಕ್ತಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.


ಈ ನಿಯುಕ್ತಿ ದಿನಾಂಕ 16-01-2023ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.


ನಿಯುಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;


1 Sri Gangappa Irappa Patil

LVII Addl. City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City.

(Vacant Court)


2 Smt. Sumangala Chakalabbi

XLI Addl. City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City.

(Vacant Court)


3 Sri Madhu N.R.

XXX Addl. City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City.

(Vacant Court)


4 Sri Ananda

V Addl. District and Sessions Judge, Hassan.

(Vacant Court)


5 Sri Sirajuddeen A.

XX Addl. City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City.

(Vacant Court)


6 Smt. Saritha D.

V Addl. District and Sessions Judge, D.K.Mangaluru

(To sit at Puttur) (Vacant Court)


7 Sri Mayanna B.L.

II Addl. District and Sessions Judge, U.K.Karwar.

(Vacant Court)

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article